Dokumenty jakie przedsiębiorca składa w US

Dokumenty jakie przedsiębiorca składa w US

22 października, 2021 0 przez Redakcja

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do regularnego rozliczania się z fiskusem oraz płacenia podatków, w terminie i w określonej wysokości. Wysokość tych podatków wykazuje się w deklaracjach, dokumentach, które składa się w Urzędzie Skarbowym. 

Deklaracja podatku dochodowego

Podstawowym podatkiem, jaki przedsiębiorca musi opłacić jest podatek dochodowy, przyporządkowany wartości osiągniętych dochodów w roku podatkowym, albo przychodom, jeżeli przedsiębiorca rozlicza się na podstawie ryczałtu. Nie zawsze razem z podatkiem przedsiębiorca musi składać pisemną deklarację, czasem wystarczy wpłacić wyliczoną kwotę na rachunek właściwego urzędu skarbowego. 

Podczas roku podatkowego przedsiębiorca jest zobowiązany do samodzielnego wyliczenia i wpłacenia zaliczek na podatek dochodowy. W zależności od wybranego rodzaju rozliczeń z fiskusem, składanego w momencie otwierania działalności w CEIDG, zaliczkę wpłaca się w cyklu miesięcznym lub kwartalnym. Zaliczki na podatek dochodowy wylicza się zgodnie z formą opodatkowania:

  • skalą podatkową
  • podatkiem liniowym
  • ryczałem ewidencjonowanym
  • kartą podatkową

Epit, czyli deklaracja roczna 

Zakończenie roku podatkowego wiąże się z obowiązkiem złożenia w US deklaracji rocznej, w której umieszcza się i rozlicza roczny przychód firmy. Ten obowiązek musi spełnić każdy przedsiębiorca, nawet wtedy, gdy nie osiągnął w danym roku przychodu, poniósł stratę czy nie przekroczył kwoty wolnej od podatku. Deklaracja ePIT zależy od formy opodatkowania:

  • PIT-36, gdy zadeklarowano opodatkowanie na zasadach ogólnych
  • PIT-36L, gdy przedsiębiorca rozlicza się według podatku liniowego
  • PIT-28, dla podatników ryczałtowych 
  • PIT-16A, dla opodatkowania według karty podatkowej.

Od kilku lat wszyscy podatnicy mają możliwość składania w urzędzie skarbowym deklaracji online – czyli epit

Deklaracja rozliczenia VAT

Wszyscy przedsiębiorcy zarejestrowani do podatku VAT – podatku od towarów i usług, oprócz podatku dochodowego, muszą rozliczyć także podatek VAT. VAT to podatek powstały w wyniki działalności przedsiębiorstwa w obrocie towarów i usług. To całkowicie odrębny podatek, wymagający odrębnej deklaracji podatkowej. 

Co miesiąc podatnicy podatku VAT muszą przesyłać do Ministerstwa Finansów plik pod nazwą JPKV7, w którym informuje się urząd o przebiegu zakupów oraz sprzedaży. Wspomniany plik z zestawem informacji wysyła się do dnia 25 każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. W przypadku podatku VAT przedsiębiorca nie może składać deklaracji w systemie kwartalnym. 

Podatnicy podatku VAT operujący na rynku międzynarodowym wewnątrz Unii Europejskiej muszą składać informację podsumowującą transakcje unijne VAT-UE. Składa się je tylko wtedy, gdy takie transakcje wystąpiły.