Najważniejsze rodzaje faktoringu, które trzeba znać

Najważniejsze rodzaje faktoringu, które trzeba znać

19 marca, 2022 0 przez Redakcja

Wielu przedsiębiorcom w Polsce dostarcza problemów fakt, że kontrahenci oczekują faktur z odroczonym terminem płatności, a firma potrzebuje zastrzyku gotówki, aby funkcjonować. Niewystawianie faktur z odroczonym terminem płatności (czyli nieudzielanie kredytów kupieckich) może poskutkować zniechęceniem potencjalnych klientów.

Z drugiej strony, wystawianie dużej ilości takich faktur stanowi zagrożenie dla płynności finansowej firmy, jako że trzeba przekazać swoje towary lub poświęcić czas i zasoby na wykonanie usługi, a dopiero po jakimś czasie otrzyma się zapłatę. Jednak bez obaw, sytuacja nie jest tak trudna, jak by się wydawało – faktoring pozwala wyjść z niej obronną ręką. Oto jego najważniejsze rodzaje!

Faktoring pełny i niepełny – czym się różnią?

Najbardziej „podstawową” formą faktoringu jest faktoring niepełny. W jego ramach faktorant (dostawca) przekazuje faktorowi (firmie faktoringowej) prawo do jakiejś wierzytelności, otrzymując w zamian określoną część jej wartości.

Następnie odbiorca opłaca fakturę, jednak nie u faktoranta, a faktora. Cechą charakterystyczną faktoringu niepełnego jest to, że jeśli odbiorca będzie spóźniał się z zapłatą, faktor zażąda od faktoranta zwrotu przekazanych mu środków.

Jest to więc nieco ryzykowne rozwiązanie, jeśli dopiero rozpoczyna się współpracę z danym kontrahentem. Warto się nim zainteresować w sytuacji, gdy znamy doskonale odbiorcę i wiemy, że będzie opłacał faktury w terminie.

Faktoring pełny (z regresem) działa na podobnej zasadzie, natomiast przenosi ryzyko nieopłacenia faktury z faktoranta na faktora. Jeśli więc odbiorca nie opłaci faktury, firma nie musi zwracać pozyskanych środków. Takie rozwiązanie może jednak wiązać się z dodatkowymi opłatami (prowizją, ubezpieczeniem).

Jak działa faktoring odwrotny?

W przypadku faktoringu odwrotnego to odbiorca (płatnik), a nie dostawca towarów i usług zawiera umowę z firmą faktoringową. Faktor opłaca fakturę dostawcy, który na przykład nie zgadza się na kredyt kupiecki, dzięki czemu odbiorca od razu uzyskuje potrzebne towary lub jest dla niego wykonywana określona usługa. Następnie zwraca on firmie faktoringową kwotę faktury wraz z nawiązką (prowizją, odsetkami).

Takie rozwiązanie może przydać się zwłaszcza nowym firmom (które nie mają jeszcze środków, a na przykład muszą zatowarować sklep, żeby rozpocząć działalność) oraz przedsiębiorstwom znajdującym się w ciężkiej sytuacji finansowej, chociaż oczywiście nie tylko.

Faktoring pełny, niepełny i odwrotny to tylko kilka z najważniejszych rodzajów faktoringu. Jeśli żaden z nich nie wydaje się odpowiedni do sytuacji firmy bądź przedsiębiorstwo ma specjalne wymagania, poznaj wszystkie rodzaje faktoringu, nie tylko te wymienione powyżej. Warto pochylić się między innymi również nad faktoringiem ukrytym czy wymagalnościowym. Może się okazać, że to któryś z nich będzie strzałem w dziesiątkę.