Jak zalegalizować pracę w Polsce? Porady dla par, małżeństw z zagranicy

Jak zalegalizować pracę w Polsce? Porady dla par, małżeństw z zagranicy

17 lutego, 2022 0 przez Redakcja

Obecnie wielu obcokrajowców szuka zatrudnienia na terytorium Polski. Inne zasady dotyczą obywateli Unii Europejskiej, a inne krajów spoza UE. Prawo dotyczące legalnego zatrudnienia jest nieco prostsze dla małżeństw cudzoziemców i obywateli Polski. Więcej na ten temat dowiesz się z poniższego artykułu.

Legalizacja pracy dla obywatela UE, EOG i Szwajcarii

Wraz z otwarciem granic, wielu obywateli Unii Europejskiej zmieniło swoje zamieszkanie, poszukując innych miejsc do życia. Ludzie wyjeżdżają też za pracą – w Polsce liczba ludności emigrującej zarobkowo, liczona jest w milionach. Ponieważ jednak Polska jest krajem, który ekonomicznie jest w dużo lepszej sytuacji niż jeszcze kilkanaście lat temu, wiele osób pragnie również zamieszkać i pracować w Polsce. Jest to dużo prostsze dla obywateli Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. W takim przypadku rejestracja pobytu musi odbyć się po trzech miesiącach przebywania w kraju. Zasada ta dotyczy także małżonków obywateli wspomnianych już krajów. Nieco inaczej sprawa przedstawia się w przypadku cudzoziemców z tak zwanych krajów trzecich – tutaj potrzebne już będzie pozwolenia na pracę. Dokumentów pozwalających na wykonywanie pracy jest kilka, a wojewódzkie zezwolenie na pracę typu A pomoże Wam uzyskać Lexadvena.com. Jeśli jesteś osobą spoza UE, warto skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii, która pomoże uzyskać kartę stałego pobytu lub czasowe zezwolenie na pracę.

Legalizacja pobytu i pozwolenie na pracę dla cudzoziemca spoza UE

Kwestia legalizacji pobytu cudzoziemca niemającego zameldowania w UE, EOG i Szwajcarii jest o tyle ważna, że to właśnie osoby przybywające spoza tych obszarów najczęściej poszukują zatrudnienia w Polsce. Rozróżniamy zezwolenia na pracę, oraz zezwolenie na pobyt i pracę. W tym ostatnim przypadku wniosek musi złożyć sam cudzoziemiec, natomiast w kwestii pozwolenia na pracę, zobligowany jest do tego pracodawca, który musi jednocześnie udowodnić, że w Polsce nie może on znaleźć pracowników, spełniających jego wymagania. Najczęściej przyznawane jest zezwolenie na pracę typu A, dotyczące obcokrajowca mającego świadczyć pracę w zakładzie, którego siedziba znajduje się w Polsce. Jeśli natomiast cudzoziemiec pełniłby funkcję w zarządzie osoby prywatnej, potrzebowałby zezwolenia na pracę typu B, natomiast w przypadku delegacji czy pracy w firmach, które mają siedziby poza Polską, należy uzyskać pozwolenie na pracę typu C, D i E.
Na zezwolenie na pracę czeka się średnio 3 miesiące. Kosztuje ono odpowiednio 100 i 50 złotych, zależnie od czasu planowanej pracy.

Jakie szanse mają małżeństwa, pary przy legalizacji pobytu?

Jeśli chodzi o legalizację pobytu, zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest maksymalnie na 3 lata, natomiast zezwolenie na pobyt stały bezterminowo. W obydwu przypadkach zezwolenie takie można dostać między innymi w przypadku, gdy cudzoziemiec pozostaje w związku małżeńskim z osobą posiadającą obywatelstwo RP. W celu uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec musi udowodnić między innymi źródło swojego stabilnego dochodu. Jeśli chodzi o pobyt stały, może być osobą pozostającą na utrzymaniu małżonka. Bycie w związku małżeńskim mocno więc ułatwia cudzoziemcowi uzyskanie pobytu stałego, jeśli jednak chodzi o pozwolenie na pracę, szanse są w miarę podobne dla wszystkich.