Jak zaplanować biznes? Stwórz dokładny biznesplan!

Jak zaplanować biznes? Stwórz dokładny biznesplan!

29 września, 2018 0 przez Redakcja

Własna działalność – od czego zacząć

Jeżeli zaczynasz dopiero swoją przygodę z własną firmą musisz wiedzieć o tym, że Twój przyszły sukces może zapewnić ci dobrze przygotowany wcześniej biznesplan. Jest to plan biznesowy wykorzystywany by ocenić, czy przedsięwzięcie będzie opłacalne, zawierający cele oraz zadania, jakie stawia przed sobą właściciel firmy. W biznesplanie musisz udowodnić, że twoja działalność zapewni płynność finansową i przyniesie zyski, które wystarczą na pokrycie wydatków związanych z firmą. Przyłóż się dobrze do jego sporządzenia jeszcze przed rozpoczęciem działalności.

Biznesplan powinien zawierać:

– ogólne informacje dotyczące najważniejszych działań firmy. Przedstawia się tu konkretne punkty, w których opisujesz w jaki sposób masz zamiar zarobić.

– informacje o firmie, czyli opis danego przedsięwzięcia oraz historię jej powstania. Warto uwzględnić tutaj prawa własności firmy

– wykaz i opis usług oraz produktów wraz z przekonaniem o ich wyjątkowości na tle konkurencyjnych firm. Musisz udowodnić, że twój produkt lub usługa przyniesie lepsze zyski i będą bardziej pożądane na rynku

– analizę rynku, czyli opis ewentualnych klientów, do których kierujesz swoje produkty lub usługi. Uwzględnia się tutaj również wielkość rynku, na którym chciałbyś działać wraz z jego możliwym rozwojem. Warto w tej części umieścić informację o obszarze działania konkurencyjnych firm.

– działania, jakie zamierzasz podjąć, aby wdrożyć plan w życie. Opisujesz tutaj w jaki sposób chcesz wprowadzić na rynek produkty lub usługi oraz w późniejszym czasie zwiększyć ich sprzedaż. Przedstawiasz również w jaki sposób masz zamiar realizować biznesplan opisując działania krok po kroku.

– opis zarządu danej firmy, doświadczenia pracowników oraz ich osiągnięcia

– ogólny wykaz finansowy, czyli sprzedaż, przepływ gotówki i zyski danego przedsięwzięcia

Jak zaplanować biznes? Stwórz dokładny biznesplan!

W każdej chwili możesz wrócić do biznesplanu i sprawdzić, które punkty już osiągnąłeś, a nad którymi trzeba jeszcze popracować. Możesz też dodać kolejne cele, które wpłyną pozytywnie na rozwój i zyski firmy. Biznesplan powinny sporządzać nie tylko nowo tworzone firmy, ale też te, które już na rynku funkcjonują – wpłynie to na poprawę funkcjonowania firmy oraz uwydatni ewentualne błędy w zarządzaniu. Niektóre firmy tworzą biznesplan dopiero wtedy, kiedy starają się o pomoc finansową – niestety może się okazać, że jest już za późno i pozostało zbyt mało czasu na przedstawienie naprawdę interesującego biznesplanu, a to niestety skutkuje utratą szansy na uzyskanie dofinansowania.