Pożyczki unijne – jakie warunki trzeba spełnić?

Pożyczki unijne – jakie warunki trzeba spełnić?

10 kwietnia, 2022 0 przez Redakcja

Pożyczki unijne dla przedsiębiorców to źródło finansowania, które zdecydowanie warto znać, nawet, jeśli w danej chwili firma jeszcze nie potrzebuje z niego skorzystać. Przyczyna jest prosta. Za pomocą takich pożyczek można pozyskać potrzebne fundusze, czy to na cele związane z bieżącymi wydatkami, czy inwestycjami stosunkowo niskim kosztem. Zwłaszcza w porównaniu do kosztów typowych dla innych źródeł finansowania.

Jest przy tym dość oczywiste, że nie wystarczy mieć firmę i złożyć wniosek, aby otrzymać środki. Konieczne jest spełnienie kilku istotnych warunków, które dokładniej opiszemy poniżej. Zapraszamy do lektury!

Najważniejsze wymagania przy pożyczkach unijnych

W pierwszej kolejności warto wymienić wymagania wspólne dla dwóch najważniejszych typów pożyczek unijnych, czyli pożyczek inwestycyjnych i obrotowych. Pożyczki inwestycyjne są zobowiązaniami długoterminowymi, z kolei obrotowe udzielane są na krótsze okresy (zwykle kilka lat), aby pokryć bieżące potrzeby.

Więcej na ich temat można przeczytać pod adresem https://crbip.pl/pozyczki-unijne/. W obu przypadkach niezbędne będzie posiadanie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej, nie obejdzie się również bez posiadania pozytywnej historii kredytowej.

Zdolność kredytowa jest weryfikowana głównie przy pomocy różnorakich dokumentów dostarczonych przez firmę, w tym jej dokumentów księgowych. Historię kredytową sprawdza się przy pomocy rejestrów dłużników i biur informacji gospodarczej.

Poza tym konkretnie w przypadku pożyczek inwestycyjnych mogą być jeszcze wymagane takie aspekty, jak wkład własny czy biznesplan. Wkład własny polega na opłaceniu części kosztów realizacji inwestycji z własnych środków firmy, zwykle musi wynosić od 20 do 30%.

Opóźnienia w spłacie zobowiązań a pożyczki unijne

Wymienione wcześniej pożyczki unijne, czyli pożyczki inwestycyjne i obrotowe, z zasady wymagają od potencjalnych pożyczkobiorców braku opóźnień w spłacie dotychczasowych zobowiązań. Czy oznacza to, że firmy, które natrafiły na cięższy okres, są całkowicie wykluczone z zaciągania tego typu zobowiązań? Niekoniecznie.

Warto wiedzieć, że istnieje też taki rodzaj pożyczki unijnej, jak pożyczka płynnościowa. Jest ona skierowana konkretnie do przedsiębiorców, którzy przed pandemią nie mieli problemów finansowych, a z uwagi na takie, a nie inne wydarzenia problemy się pojawiły.

W ich przypadku opóźnienia w spłacie nie są przeszkodą, o ile powstały w czasie pandemii i z jej powodu. W innych aspektach są to zobowiązania podobne do pożyczek obrotowych. Można wykorzystać je na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzoną działalnością.