Rozsądne zarządzanie dochodem firmy

Rozsądne zarządzanie dochodem firmy

27 grudnia, 2020 0 przez Redakcja

Zbliża się koniec miesiąca. Widzimy, że wykonaliśmy dobrą robotę, jest zysk, pieniądze w kasie też. W tym momencie pojawia się klasyczny dylemat: ile z tego co zarobiliśmy możemy przeznaczyć na dywidendę bez utraty płynności finansowej naszej firmy?

W jaki sposób odnaleźć równowagę między „życiem tu i teraz” a posiadaniem stabilnej firmy, która powinna generować dochód przez wiele lat i się rozwijać? Niestety nie ma uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, jednakże warto zastanowić się chwilę nad tym zagadnieniem i odpowiedzieć na 4 kluczowe pytania:

  1. Czy mój biznes jest opłacalny?
  2. Czy istnieje dodatni przepływ gotówki?
  3. Ile kapitału obrotowego będę potrzebował na następny kwartał?
  4. Jakie rezerwy gotówkowi powinienem posiadać w przypadku okoliczności, których nie da się przewidzieć?

Zacznijmy od pierwszego pytania.

1. Czy mój biznes jest opłacalny?

Odpowiedź:

Kluczowe pytanie brzmi, czy zysk został stworzony jako wartość ekonomiczna, którą można przeznaczyć na dywidendę?

Zysk staje się później pieniądzem, jeśli kapitał obrotowy jest ściśle zarządzany, a przepływy inwestycyjne są starannie planowane. To znaczy, aby zysk mógł zostać przeznaczony jako dywidenda z prowadzonej działalności gospodarczej należy przede wszystkim kontrolować saldo amortyzacji i odnowienia środków trwałych.

Zysk oznacza, ile firma jest w stanie zarobić w średnim czasie. Charakteryzują go pozycje EBIT, EBITDA oraz NOPAT. Wszystko to można zamienić na gotówkę, jeśli odpowiednio zarządza się kapitałem obrotowym i inwestycjami.

Jeśli firma ma znaczący udział w należnościach i zobowiązaniach, rosnącym stanie magazynu (na przykład w handlu detalicznym) i inwestycjach, to aby obliczyć wydajność zainwestowanego kapitału, trzeba policzyć zysk.

2. Czy istnieje dodatni przepływ gotówki?

Odpowiedź:

Oblicz przepływy pieniężne, aby poznać stosunek wpływów i rozchodów. Innymi słowy, czy można tę wartość, powstałą na etapie zysku, przełożyć na fizyczną obecność gotówki w kasie firmy?

Przepływ gotówki mówi, ile firma zarabia w czasie teraźniejszym. Przepływ finansów jest jak powietrze – niezbędny do przetrwania. W przypadku należności / zobowiązań przepływy pieniężne będą się różnić od zysku. Ten etap wyraźnie wskazuje, co się dzieje w firmie: ile pieniędzy otrzymano, wydano i co zostało w kasie firmy.

3. Ile kapitału obrotowego będę potrzebował na następny kwartał?

Odpowiedź:

Sprawdź, czy posiadasz wystarczający kapitał obrotowy do prowadzenia działalności.

Aby to zweryfikować, musisz zrozumieć dwa wskaźniki – długość cyklu finansowego (jaki okres działalności biznesowej musimy pokryć) i hipotetyczny koszt działalności dziennie.

Znajdujemy te liczby, mnożymy i dowiadujemy się, ile pieniędzy powinno być w kapitale obrotowym. Dodajemy 25% na wypadek sytuacji awaryjnej i otrzymujemy orientacyjną kwotę kapitału obrotowego, potrzebnego do kontynuowania naszej działalności operacyjnej.

4. Jakie rezerwy gotówkowi powinienem posiadać w przypadku okoliczności, których nie da się przewidzieć?

Odpowiedź:

Dowiedz się, czy utworzono wystarczające rezerwy na planowane zakupy, remonty i działanie siły wyższej w dającej się przewidzieć przyszłości. Ten fundusz rezerwowy może być przechowywany jako Twoje oszczędności poza firmą, ale muszą być one dostępne w razie potrzeby.

Zadaniem tego funduszu jest wsparcie biznesu dodatkowym zastrzykiem gotówki w okresie spowolnienia. Fundusze te mogą również służyć do zwiększania wydajności i zwiększania sprzedaży w czasie zwiększonego popytu.

Podsumowanie

Kiedy znaleźliśmy już odpowiedź na wszystkie 4 pytania i wszystko jest w porządku, można wypłacić dywidendę. Jeśli na jednym bądź kilku z wszystkich etapów pojawią się trudności, najpierw rozwiązujemy problem, a następnie wypłacamy dywidendę.

I ostatnia sprawa: format prowadzenia działalności gospodarczej w stylu „biznes działa i przynosi dziesięć tysięcy PLN zysku miesięcznie” staje się coraz mniej powszechny. Takie podejście jest odpowiednie dla przedsiębiorstw mało zaangażowanych w rozwój. Ale im dalej idziesz, a Twoje plany zaczynają sięgać coraz dalej i posiadasz wizję biznesu wykraczającego poza lokalny rynek, tym bardziej musisz angażować się w aktywne zarządzanie, jeśli chcesz mieć ponadprzeciętną rentowność.

I w końcu, w biznesie powinno być dokładnie tyle pieniędzy, ile potrzeba. Nie więcej i nie mniej. Jeśli firma ma dodatkowe fundusze i nie ma nad nimi kontroli, ryzykuje bardzo szybkie zniknięcie z rynku.