Warunki otrzymania kredytu inwestycyjnego

Warunki otrzymania kredytu inwestycyjnego

11 lipca, 2018 0 przez Redakcja

Finansowanie przedsiębiorstw

Przedsiębiorcy, którzy chcą ulepszyć, zwiększyć wartość lub utrzymać bieżącą wartość majątku trwałego firmy często zastanawiają się nad zaciągnięciem kredytu inwestycyjnego. Za pieniądze przyznane w ramach takiego kredytu przedsiębiorca może zainwestować w nieruchomość, kupić nowy środek transportu czy papiery wartościowe, które również wpływają na zwiększenie wartości firmy. Nie każdy jednak wie, że aby otrzymać kredyt inwestycyjny trzeba spełnić pewne warunki.

Wybór odpowiedniego banku

Oczywiście pierwszym etapem jest wybór odpowiedniego banku, Warto sprawdzić, czy pobiera on opłatę za samo rozpatrzenie wniosku kredytowego, ponieważ nawet jeżeli firma nie uzyska kredytu, to poniesie taki koszt. Kolejną sprawą jaką należy sprawdzić jest wysokość prowizji pobieranej z tytułu udzielenia kredytu – może ona się wahać od 0,5 do 4 procent całkowitej wartości kredytu. Równie istotną sprawą jest wysokość oprocentowania. Często banki oferują oprocentowanie zmienne, wtedy trzeba liczyć się z tym, że w pewnym momencie rata za kredyt będzie wyższa. Przedsiębiorca musi wiedzieć, że większość banków będzie wymagać wkładu własnego, którego wielkość określana jest na podstawie całkowitej wartości inwestycji – może to być ok. 20-30 procent. Czasami banki nie wymagają wkładu własnego, jednak wtedy może okazać się, że przedsiębiorca musi spełnić dużo wyższe wymagania, żeby w ogóle otrzymać kredyt inwestycyjny. Sprawdź wszystkie opcje, jakie oferuje bank i wymagania jakie stawia, żebyś potem nie spotkał się z rozczarowaniem.

Warunki otrzymania kredytu inwestycyjnego

Jeżeli wybrałeś już bank, którego oferta wydaje Ci się interesująca, to kolejnym krokiem jest złożenie właściwego wniosku, do którego należy dołączyć wszystkie potrzebne dokumenty. Przedsiębiorca musi dokładnie określić, jaka kwota jest mu potrzebna i na co chce ją przeznaczyć. Oznacza to, że musi mieć sporządzony kosztorys i specyfikację inwestycji. Możliwe, że wymagany będzie również kompleksowy biznesplan –najczęściej zleca się napisanie go doświadczonym osobom, a to niesie za sobą dodatkowe koszty. Bank poza dokładnym opisem i kosztorysem może wymagać wykazu zabezpieczeń, jakich firma może udzielić. Jest to dla banku forma zabezpieczenia w przypadku problemów finansowych kredytobiorcy. Największe znaczenie dla banku ma zastaw na lokacie lub nieruchomości. Do wniosku należy tez dołączyć np. deklaracje podatkowe potwierdzające osiąganie przychodów przez firmę. Na koniec bank sprawdza zdolność kredytową i na jej podstawie określa warunki, na jakich zaoferuje kredyt.