Co można odliczyć od podatku? Przegląd ulg podatkowych w Polsce 

Co można odliczyć od podatku? Przegląd ulg podatkowych w Polsce 

30 sierpnia, 2023 0 przez Redaktorka Justyna

Czym są odliczenia od podatku i jak mogą pomóc zaoszczędzić pieniądze? Dowiedz się, co można odliczyć od podatku w Polsce i jakie korzyści to niesie dla Ciebie. Zapraszamy do zapoznania się z naszym przewodnikiem po ulgach podatkowych!

Jakie w Polsce mamy ulgi od podatku?

W Polsce istnieją różne ulgi podatkowe, które można zastosowane w różnych sytuacjach. Oto kilka potencjalnych ulg podatkowych, które były obowiązują w naszej ojczyźnie:

 • Ulga na dzieci. Przysługiwała rodzicom na podstawie ilości dzieci w rodzinie. Może zmniejszyć podatek dochodowy lub zwiększyć zwrot podatku.
 • Ulga na internet. Pozwala obniżyć podatek dochodowy za wydatki na internet w prywatnym gospodarstwie domowym.
 • Ulga na rehabilitację. Mogła być odliczona od podatku dochodowego w przypadku poniesienia kosztów na rehabilitację.
 • Ulga na leki. Umożliwiała odliczenie od podatku wydatków na zakup leków w określonych sytuacjach.
 • Ulga na fundusze inwestycyjne. Zapewniała ulgę podatkową na podstawie ulokowanych środków w funduszach inwestycyjnych.
 • Ulga na prace remontowe. Pozwala obniżyć podatek od przychodu w przypadku poniesienia wydatków na remont lub modernizację nieruchomości.
 • Ulga na cele kulturalne. Umożliwiała odliczenie od podatku wydatków na cele kulturalne, takie jak zakup książek, bilety do muzeów, teatru itp.

Warto jednak pamiętać, że zasady podatkowe mogą się zmieniać, a nowe ulgi mogły zostać wprowadzone lub istniejące zreformowane od czasu mojego ostatniego zaktualizowania wiedzy. Dlatego zaleca się zasięgnięcie aktualnych informacji u lokalnych organów podatkowych lub specjalistów ds. podatkowych, aby uzyskać najbardziej aktualne i dokładne informacje dotyczące obowiązujących ulg podatkowych w Polsce.

Co można odliczyć od podatku?

Odliczenia od podatku są specjalnymi zasadami, które pozwalają obniżyć podstawę opodatkowania, co z kolei skutkuje niższym podatkiem do zapłacenia. Możliwość odliczenia różnych wydatków od podatku może się różnić w zależności od kraju i regionu. Poniżej wymieniam kilka przykładów powszechnych odliczeń od podatku, które mogą być dostępne w niektórych jurysdykcjach:

 • Odliczenia związane z utrzymaniem rodziny. Często rodzice mogą odliczyć określoną kwotę za każde dziecko, które jest na ich utrzymaniu.
 • Wydatki medyczne. W niektórych przypadkach koszty związane z opieką zdrowotną, lekami, rehabilitacją i innymi związane ze zdrowiem mogą być odliczane od podatku.
 • Wydatki edukacyjne. W niektórych jurysdykcjach wydatki na edukację, takie jak czesne, książki, materiały szkolne, mogą być odliczane od podatku.
 • Wydatki na cele charytatywne. Wpłaty na organizacje charytatywne i organizacje non-profit w niektórych przypadkach mogą być odliczane od podatku.
 • Ulga mieszkaniowa. W niektórych krajach istnieją ulgi podatkowe związane z zakupem lub wynajmem mieszkania.
 • Wydatki na oszczędności i inwestycje. W niektórych przypadkach inwestycje w fundusze emerytalne lub inne produkty finansowe mogą być objęte odliczeniem od podatku.
 • Wydatki na cele ekologiczne. W niektórych jurysdykcjach wydatki związane z ochroną środowiska, jak np. instalacja paneli słonecznych, mogą być odliczane od podatku.

Warto pamiętać, że zasady dotyczące odliczeń podatkowych są bardzo różne w zależności od kraju i regionu, a także zmieniają się w czasie. Dodatkowo istnieją różnice między odliczeniami od podatku dochodowego a odliczeniami od podatku od towarów i usług (VAT). Zaleca się skonsultowanie się z lokalnymi organami podatkowymi lub specjalistą ds. podatkowych, aby uzyskać dokładne informacje na temat odliczeń podatkowych, które są dostępne w danym kraju i w danej sytuacji.

Podsumowanie

Odliczenia od podatku pozwalają obniżyć podstawę opodatkowania, co skutkuje mniejszym obciążeniem podatkowym. W różnych krajach dostępne są różne odliczenia, takie jak wydatki na rodzinę, zdrowie, edukację, cele charytatywne, oszczędności i inwestycje. Zasady dotyczące odliczeń różnią się między krajami i mogą zmieniać się w czasie. Należy skonsultować się z lokalnymi organami podatkowymi lub specjalistą ds. podatkowych, aby uzyskać dokładne informacje.