Jak założyć jednoosobową firmę przez internet?

Jak założyć jednoosobową firmę przez internet?

12 marca, 2019 0 przez Redakcja

Internet będący już nieodłącznym elementem życia każdego z nas jest pomocny w bardzo wielu aspektach życia. Jak się okazuje, także przy rejestrowaniu i zakładaniu działalności gospodarczej, gdyż za jego pośrednictwem możemy rozpocząć i zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą. Celem niniejszego artykułu będzie opisanie tej procedury krok po kroku:

1. Profil zaufany ePUAP lub certyfikat kwalifikowany

Pierwszą rzeczą która będzie nam potrzebna do zarejestrowania naszej jednoosobowej działalności gospodarczej będzie posiadanie profilu zaufanego ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego dającego nam podpis elektroniczny niezbędny do zarejestrowania naszej działalności.

2.  Rejestracja w Centralnej Informacji i Ewidencji o Działalności Gospodarczej

By złożyć wniosek o wpis do tej ewidencji należy wejść na stronę internetową www.firma.gov.pl  lub www.ceidg.gov.pl . By złożyć wniosek wymagany będzie podpis elektroniczny, o którym wspomniano w punkcie pierwszym, lub posiadanie profilu zaufanego ePUAP. W przypadku klientów mBANKU oraz PKO BP możliwe jest zarejestrowanie i potwierdzenie działalności gospodarczej bez wychodzenia z domu, za pomocą kodu otrzymanego z bankowości internetowej. Klienci pozostałych banków będą zmuszeni potwierdzić swój wniosek podpisem w odpowiednim urzędzie.

I to w zasadzie cała procedura!

Jak widać jest to niezwykle proste, a cały system jest niezwykle intuicyjny i pozwala załatwić w zależności od tego klientami jakiego banku jesteśmy całość formalności, lub znaczną ich część bez wychodzenia z domu.

Istnieje jednak szereg czynników które musimy ustalić przed wypełnieniem wniosku o wpis do Centralnej Informacji i Ewidencji o Działalności Gospodarczej:

  1. Musimy określić nazwę firmy- podanie nazwy firmy będzie od nas wymagane przy składaniu wniosku.
  2. Musimy wskazać datę rozpoczęcia działalności gospodarczej- warto pamiętać, że może to być data zarówno przeszła, jak i przyszła.
  3. Musimy ustalić siedzibę firmy- każda działalność gospodarcza musi mieć swoją siedzibę oraz adres do korespondencji, te dane także będą od nas wymagane przy wniosku.
  4. Musimy określić czym firma będzie się zajmować i wskazać jej kody PKD- Polskiej Klasyfikacji Działalności, która klasyfikuje działalności gospodarcze.
  5. Musimy wybrać formę opodatkowania- jednoosobowa działalność zawsze jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych, która ma kilka form, z którymi warto się zapoznać przed dokonaniem wyboru.
  6. Musimy określić miejsce przechowywania dokumentacji księgowej.
  7. Musimy określić, czy będziemy podatnikiem VAT- tu także zalecane jest zapoznanie się z konsekwencjami podjęcia takiej decyzji.

W ten sposób można szybko zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą, a wpis w Ewidencji będzie widoczny po 3 dniach od rejestracji.