Pełna księgowość – jakie są plusy posiadania przejrzystych ksiąg rachunkowych ?

Pełna księgowość – jakie są plusy posiadania przejrzystych ksiąg rachunkowych ?

21 grudnia, 2018 0 przez Redakcja

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, czyli prowadzenia ksiąg rachunkowych mają chociażby spółki akcyjnej, komandytowe, czy spółki z.o.o. Ponadto taki obowiązek dotyczy również osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Taki obowiązek pojawia się również w przypadku spółek partnerskich, cywilnych i fizycznych, jeśli oczywiście ich dochody za rok poprzedzający wynosiły przynajmniej 1.200.000 euro po przeliczeniu na polską walutę.

Prowadzenie pełnej księgowości

Prowadzenie pełnej księgowości zajmuje zdecydowanie dużo więcej czasu, jednakże wspólnicy (właściciele), otrzymają w jego wyniku o wiele szerszy zakres informacyjny dotyczący finansów firmowych.

Pierwszą zaletą prowadzenia pełnej księgowości jest możliwość uzyskania płatności gotówkowych. Ponadto dzięki prowadzeniu ksiąg rachunkowych możliwe jest uzyskanie pełnego obrazu rozrachunków firmy ze wszystkimi kontrahentami, takimi jak US, ZUS, czy z innymi podmiotami. Dzięki temu w bardzo prosty sposób można od razu zauważyć wszelakie zaległości w płatnościach, czy też wręcz przeciwnie nadpłaty. Dzięki temu, że prowadzenie ksiąg rachunkowych jest w pełni przejrzyste, można bez problemu poznać stan obecnego zadłużenia firmy na przykład z tytułu leasingów, weksli, kredytów, pożyczek, czy też polis ubezpieczeniowych. Dzięki takiej księgowości możemy również na bieżąco wykorzystywać przyznane wcześniej dopłaty (dotacje).

Prowadzenie pełnej księgowości związane jest również z koniecznością prowadzenia ewidencji stanu zapasów w magazynach, takich jak chociażby towary handlowe, produkty, półprodukty, czy materiały. Dzięki temu właściciel i księgowy mają szansę na kontrolę stanów magazynowych w każdym miesiącu, jego ewentualnych braków, czy też nadwyżek.

Pełna księgowość – jakie są plusy posiadania przejrzystych ksiąg rachunkowych ?

Dla przedsiębiorstw, które zajmują się nie tylko jednym rodzajem usług, bardzo dużą zaletą prowadzenia pełnej księgowości jest możliwość podziału kosztów, jak i przychodów według ich rodzaju. Dzięki temu osoba będąca właścicielem firmy będzie miała obraz nie tylko tego, ile w sumie przedsiębiorstwo osiągnęło przychodów, ale też ile poniosło kosztów za wybrany okres. Ma również podział przychodów na różnego rodzaju działalności, co w efekcie pozwala uzyskać obraz rentowności konkretnego rodzaju oferowanych przez niego usług.

Przedsiębiorstwo, które prowadzi pełną księgowość ma również dużo większą wiarygodność w oczach leasingowców, czy banków, gdyż możliwe jest szybkie przygotowanie bilansu strat i zysków, co może być znacznie utrudnione podczas prowadzenia księgowości uproszczonej w formie księgi przychodów i rozchodów.

Prowadzenie pełnej księgowości to również obowiązek sporządzenia corocznych sprawozdań finansowych według ustalonych wzorów i obowiązujących przepisów prawa. Dzięki temu wszelakie dane finansowe przedsiębiorstw, które mają księgi rachunkowe mogą zostać porównane z danymi firm, które są własnością konkurencji. Poza tym dostęp do takich danych w przypadku spółek jest bezpłatny, gdyż możliwe jest przeglądanie sprawozdań finansowych spółek w sądzie rejonowym.