Jak być dobrym managerem?

Jak być dobrym managerem?

27 sierpnia, 2019 0 przez Redakcja

Zastanawiasz się w jaki sposób kierować grupą, by było to satysfakcjonujące i przynoszące korzyści. Jak wpłynąć na podwładnych, by zwiększyć ich motywację i zaangażowanie? Istnieją różne typy przywództwa, a co się z tym wiąże – sposoby bycia menedżerem. Każdy z nich polega na innym sposobie kierowania grupą i podejmowania decyzji. Najczęściej opisuje się następujące trzy style: autokratyczny, demokratyczny oraz liberalny.

Pierwszy wymieniony styl charakteryzuje się kontrolowaniem pracowników i sposobu, w jaki wywiązują się z obowiązków. Taki przywódca raczej nie nawiązuje bliższych relacji z podwładnymi. To głównie on podejmuje decyzje – bez względu na opinie osób mu podległych. Ważne jest dla niego egzekwowanie zasad i konkretnych efektów.

Odwrotna sytuacja ma miejsce w przypadku stylu demokratycznego. Tu decyzje podejmuje grupa poprzez angażowanie członków zespołu. Menadżer otwarty jest na sugestie pracowników i ich udział w procesie decyzyjnym. Można powiedzieć, że obie strony słuchają siebie nawzajem i razem pracują nad skutecznymi rozwiązaniami.

Styl liberalny jest zupełnie innym przypadkiem. Można powiedzieć, że najmniej angażuje managera, za to pozostawia wiele swobody pracownikom. To do ich zadań należy rozdzielanie między siebie konkretnych obowiązków i organizacja czasu pracy – można więc powiedzieć, że to oni są organem decyzyjnym.

Oczywiście stylów przywództwa jest o wiele więcej. Zapewnia to wiele możliwości bycia menedżerem i kierowania zespołem. Dany styl kierowania zależy od konkretnej osoby, ale i potrzeb zespołu – by czuć się komfortowo, ale też dobrze kierować, czyli zapewniać komfort podwładnym. Styl bycia menegerem to jedno. A jak jeszcze można wpłynąć na swoich podwładnych?

Pracownicy, a właściwie 80% z nich uważa, że traktowanie w sposób indywidualny zwiększy ich motywację i zaangażowanie. Podejście indywidualne do każdego mogłoby się wiązać z dużym wysiłkiem i inwestycją czasu. Co zrobić, żeby wilk był syty i owca cała? Po pierwsze, należy pamiętać o pięciu podstawowych zasadach przywództwa, które mogą okazać się złotymi zasadami menedżera.

  1. Dobrzy przywódcy są kompetentni i etyczni – wykonują właściwe zadania oraz działają uczciwie.

  2. Przywódcy muszą współpracować – z pracownikami, klientami, dostawcami i wszystkimi innymi osobami, a jednocześnie zarządzać wspólnym podejmowaniem decyzji i dbać o interesy wszystkich zaangażowanych mimo, że czasem są one sprzeczne.

  3. Adaptacja umożliwia długowieczność – ważne jest odpowiednie przystosowywanie się do zmian społecznych, gospodarczych, technologicznych. Trzymanie się starych metod może wyrzucić nas z rynku.

  4. Przywódcy są self-made – przywódcą nie trzeba się urodzić, można się nauczyć nim być.

  5. Nie ma najlepszego sposobu na bycie przywódcą – takiego, który sprawdzałby się w każdej sytuacji. Wybór stylu przywództwa w danej chwili będzie zależeć m. in. od kultury i wartości organizacji, zachowania pracowników, osobistych cech przywódcy, strategii do wdrożenia, dostępności zasobów potrzebnych do wykonania zadania czy czasu na jego zrealizowanie.

Poznanie potrzeb zespołu, ale i własnych predyspozycji pomoże Ci lepiej kierować grupą, odpowiedzieć na jej potrzeby, ale też z sukcesem realizować zadania. Przy wyborze stylu kierowania zespołem warto zwrócić uwagę na to, jaką masz osobowość. Wskazuje ona na nasze ogólne tendencje, charakterystyki. Jeśli poznamy swoją osobowość to łatwiej będzie nam zdecydować w które obszary włożyć więcej lub mniej wysiłku, by dobrze zarządzać grupą. Pamiętaj także o wyżej wymienionych pięciu zasadach, gdyż mogą się one okazać receptą na zaangażowanie pracowników.