Kultura inwestycyjna w Polsce

Kultura inwestycyjna w Polsce

10 stycznia, 2021 0 przez Redakcja

W Polsce kultura inwestowania jeszcze w 2000 roku przedstawiała pewne braki w stosunku do kultury inwestowania rozwiniętej w krajach Europy Zachodniej oraz Ameryki Północnej. Wynikało to częściowo z niskiego poziomu wiedzy finansowej ludności, która dotyczyła zarówno funkcjonowania gospodarki rynkowej, prowadzenia biznesu, jak i państwa demokratycznego w ogólności.

Jeszcze do 2010 roku najpopularniejszym rodzajem inwestycji w naszym kraju było kupowanie nieruchomości w celu ich wynajmu i utrzymywanie kapitału w obcej walucie, metalach szlachetnych oraz ziemi dodatkowo uzupełnianych przez zakup Obligacji Skarbu Państwa.

Dla porównania, w Stanach Zjednoczonych 6 na 10 gospodarstw domowych inwestuje na giełdzie. Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę, iż giełda w USA była obecna od początku istnienia tego państwa, a każdy kto chciał coś znaczyć w społeczeństwie amerykańskim prędzej czy później musiał założyć firmę i zebrać odpowiednie fundusze na rozwój dzięki akcjom. W ten sposób społeczeństwo amerykańskie bogaciło się biorąc udział w rozwoju gospodarki.

Nadzór finansowy jako podstawa zaufania inwestorów do rynku kapitałowego

Jednakże podstawą zaufania społeczeństwa do lokowania swoich funduszy w akcjach firm jest przejrzystość systemu prawnego danego państwa. W przypadku polski takim organem nadzorczym jest Komisja Nadzoru Finansowego, która odpowiada za regulację rynku akcji oraz nadzoruje wiarygodność podmiotów gospodarczych wydając komunikaty ostrzegające konsumentów i inwestorów przed firmami stosującymi nieuczciwe praktyki. Organ ten oprócz działań stricte kontrolnych wspiera także rozwój rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności w Polsce oraz podejmuje działania edukacyjne i informacyjne w zakresie funkcjonowania rynku finansowego w Polsce. KNF bierze także udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym.

Podstawowy błąd początkującego inwestora

Pomimo istnienia wielu regulatorów rynku oraz dostępności ogromnej ilości informacji na temat inwestowania, wielu inwestorów po kilku latach doświadczeń na giełdzie przekonuje się, że nie jest wehikuł inwestycyjny do ich finansowej wolności. Wielu uświadamia sobie, że spekulacja to ślepa uliczka, która wymaga zdrowia, czasu, pieniędzy, nerwów i nie daje nic w zamian. Problemem jest także podejście brokerów inwestycyjnych, którzy zachęcają nieświadomych inwestorów do inwestowania w stylu day tradingu oraz stosowania metody skalpowania, co jest sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem i pewną drogą do wyzerowania swojego rachunku inwestycyjnego.

Inwestowanie długoterminowe w spółki dywidendowe

Warto jest zatem ponownie przemyśleć swoją obecność na rynku finansowym oraz zmienić swoje podejście do rynku akcji. Zapomnij raz na zawsze o analizie technicznej i zacznij traktować akcje jak udziały w biznesie, którego one dotyczą.

Jeśli wyjdziemy z tego punktu widzenia i będziemy odnosić się do giełdy jako do inwestowania pieniędzy w akcje, które oznaczają kupno faktycznego udziału w spółce to odkryjemy niewątpliwe zalety takiego podejścia. To jest to o czym często wspomina Warren Buffet w swoich briefingach, które w formie aforyzmu można streścić jako „Kup i zapomnij”.

Oprócz tego możemy zaliczyć wiele niewątpliwych plusów takiego handlu na giełdzie nad faktycznym rozpoczęciem działalności lub nabyciem udziałów? Przede wszystkim, inwestowanie w akcje ma wiele zalet w porównaniu z zakładaniem własnej firmy. Kupując akcje, stajesz się współwłaścicielem firmy, która ma już pracowników i pomyślnie działa. Jeśli jednak sytuacja w firmie się pogorszy, akcje możesz sprzedać online w ciągu kilku minut. Dużo trudniej jest sprzedać prawdziwy biznes za odpowiednią cenę.

Tego typu inwestowanie ma też tą zaletę iż jest stosunkowo tanie. Próg wejścia w posiadanie pakietu akcji, która uprawnia do otrzymywania dywidendy jest niski. Zazwyczaj posiadanie nawet jednej akcji uprawniającej do wypłaty dywidendy umożliwia nam zarabianie na zyskach generowanych przez spółkę akcyjną. Zatem nie trzeba mieć dużego kapitału, aby kupić pakiet w biznesie i otrzymywać dywidendę.