Kultura inwestycyjna

Kultura inwestycyjna

20 stycznia, 2021 0 przez Redakcja

Pomimo istnienia tak zaawansowanych technik inwestowania jak elektroniczny dostęp do rynków finansowych całego świata, funkcjonowanie organów państwowych mających na celu przeciwdziałać nieuczciwym praktykom ze strony podmiotów gospodarczych w Polsce oraz szeroka dostępność literatury na temat inwestowania to jednak bardzo duża liczba inwestorów popełnia liczne błędy w kwestii alokacji swoich oszczędności. Należą do nich:

1. Błędne wyobrażenie na temat rynku mieszkaniowego i deweloperskiego

Znaczna część ludzi posiadających nadwyżki gotówki decyduje się na inwestycje w budownictwo mieszkaniowe, ponieważ błędnie uważają, że ta popularna metoda inwestowania jest niezawodna i sprawdzona. Jednak inwestycje w nieruchomości charakteryzują się niską płynnością (brakiem możliwości szybkiej sprzedaży aktywów), często przynoszą ujemne lub zerowe zwroty.

2. Lokacja środków pieniężnych w depozytach bankowych

Lokowanie pieniędzy w bankach często skutkuje brakiem osiągnięcia jakiegokolwiek zwrotu inwestycji poprzez inflację, która w ostatnich czasach plasuje się powyżej oprocentowania lokat bankowych oferowanych przez wszystkie banki. Ostatnio też inwestorzy z dużą nieufnością podchodzą do zdawało by się innowacyjnych funduszy inwestycyjnych oferujących zwroty na poziomie 17% lub 25% rocznie z powodu braku możliwości weryfikowania czy dany podmiot faktycznie zajmuje się inwestowaniem powierzonych pieniędzy w różnego typu aktywa inwestycyjne czy po prostu jego schemat działania opiera się na piramidzie finansowej. Ostrzeżeniem dla nas powinno być przede wszystkim istnienie programu partnerskiego takiej instytucji, która kolejnych klientów kusi bajecznymi sumami wynikającymi z polecania kolejnych klientów tego rodzaju instytucji, jednakże jest to nie jedyny sygnał, który powinniśmy brać pod uwagę przy ocenie wiarygodności tego typu instytucji.

3. Zakup obligacji

Rentowność inwestowania w obligacje skarbowe porównywalna jest z inwestowaniem w lokaty terminowe banków zabezpieczonych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jednakże ich ryzyko szacować można poprzez ocenę wypłacalności emitenta. W przypadku obligacji skarbowych emitentem tym jest Rzeczypospolita Polska, dlatego też warto śledzić statystyki na temat wypłacalności poszczególnych krajów także i Polski w przypadku planowanego zakupu obligacji skarbowych jako środka służącego do pomnożenia zgromadzonego zapasu gotówki.

W przypadku gdy emitent obligacji stanie przed widmem upadłości, to wyemitowane przez niego obligacje stracą całkowicie swoją wartość i nie będzie możliwości sprzedaży ich po cenie za którą zostały zakupione. W skrajnych przypadkach obligacje skarbowy państw, które straciły swoją płynność finansową stają się całkowicie nieodsprzedawalne. Warto o tym pamiętać w trudnych czasach, kiedy rząd RP zwiększa udział długu publicznego w stosunku do PKB. Często inwestycje w krajowe obligacje skarbowe można scharakteryzować nie jako inwestycje, ale jako agresywną spekulację ze względu na wysoki poziom ryzyka.

4. Inwestowanie w kryptowaluty

Inwestowanie w kryptowaluty stało się modne wśród młodych ludzi, pomimo tego iż jest to niezwykle ryzykowny i agresywny rodzaj inwestycji. Na przykład rynek bitcoinów nie przestrzega reguł rynku papierów wartościowych. O jego cenie nie decyduje dochód przedsiębiorstwa czy efektywność, a jedynie popyt. Na pierwszy rzut oka upraszcza to zadanie, ponieważ nie musisz monitorować sprawozdawczości, dochodów itp. Jednak rynek bitcoinów jest znacznie trudniejszy do przewidzenia i trudno jest zrozumieć kierunki, w których podążają ceny wielu walorów. Zazwyczaj wiele dzieje się zakulisowo, a działalność giełd i możliwości do nadużyć są ogromne. Z tych względów warto obserwować ten rynek, jednakże nie stawiać wszystkiego na jedną kartę, gdyż w pewnym momencie można obudzić się z niczym. Przykładowo, zmienność kursu bitcoina jest około 10 razy większa niż zmienność kursu dolara.

Należy pamiętać, że mądra inwestycja nie polega na ocenie gwarancji, ale na sposobach zachowania i zwiększenia kapitału. Nie jest wskazane kupowanie akcji takich firm jak Microsoft, Tesla, Amazon czy Google tylko dlatego, że wszyscy o nich mówią i jest to „modne”. Kupowanie nieruchomości lub obligacji skarbowych jest również krótkowzroczne tylko dlatego, że wszyscy to robią. Rozsądne inwestycje oznaczają możliwość zarabiania poprzez inwestowanie w udziały obiecujących projektów biznesowych oraz poprzez zakup papierów wartościowych (akcji lub obligacji), gdzie głównym czynnikiem sukcesu jest prawidłowa ocena rentowności wybranej metody inwestowania.