Pismo polecające

Pismo polecające

18 listopada, 2019 0 przez Redakcja

Bardzo często w kontekście starania się o zatrudnienie w danej firmie, składamy swoje CV oraz dodatkowo list motywacyjny. Dwa dokumenty, które mogą mieć znaczący wpływ na naszą przyszłość. Co to jest CV, to chyba większość z nas wie. Po prostu taki nieco inny opis naszego życiorysu. Jednakże zapytamy również, czym jest ów list motywacyjny? Odpowiadając na to pytanie, należy sięgnąć do struktury i znaczenia samego tego wyrażenia. List motywacyjny jest niczym innym jak po prostu podaniem do pracy. W ten sposób dokument ten był nazywany dawniej.

List motywacyjny jest, zatem dokumentem, w którym należy skierować prośbę o przyjęcie do pracy, o udzielenie podwyżki pracy, jak również w kilku innych sytuacjach. Należy w nim zawrzeć wszystkie argumenty przemawiające za zasadnością przyjęcia do pracy tej, a nie innej osoby. Można, zatem powiedzieć, że list motywacyjny jest swego rodzaju przechwalaniem się przed pracodawcą. Jest to list, w którym chcemy zmotywować kogoś, aby nas przyjął do pracy.

Pojęcie listu motywacyjnego w głównej mierze odnosi się do aplikacji na wybraną ofertę pracy, czyli związane jest bezpośrednio ze staraniem się o zatrudnienie w danej firmie. List motywacyjny jednakże to nie jest zwykłe podanie, zawierające krótką prośbę. List motywacyjny to coś więcej, ale oczywiście nie może być on chaotyczny. W liście motywacyjnym, bowiem należy ująć najważniejsze dane w odpowiednim układzie.

Układ sztywny zalecany

Przede wszystkim należy zaznaczyć, aby nie był on dłuższy niż jedna strona formatu A4. Pracodawca nie może znudzić się naszymi wypocinami, a trzeba przyjąć, że ma on do przeczytania, co najmniej kilka takich listów. U góry listu powinny znaleźć się dane kontaktowe osoby aplikującej. Dane te umieszczamy po lewej stronie kartki, gdyż po prawej powinna znaleźć się data oraz miejscowość. Następnie należy użyć jakiegoś zwrotu grzecznościowego w stosunku do osoby, która będzie czytała tenże list. W domyśle chodzi oczywiście o kierownika, dyrektora, itp. Oczywiście nie może w liście zabraknąć informacji o tym, na jakie stanowisko pracy aplikuje dana osoba. Następnie należy umotywować swoje staranie się o tę pracę. Należy podkreślić swoje szczególne umiejętności, cechy charakteru i doświadczenie oraz oczywiście motywację do podjęcia tejże pracy. Oczywiście list motywacyjny kończymy podziękowaniem za uwagę oraz własnym podpisem.

List motywacyjny to nie CV

Jeśli staramy się o określone stanowisko pracy w określonym zakładzie pracy, to na pewno jednym z pierwszych kroków, jaki musimy podjąć, jest napisanie odpowiednich dokumentów aplikacyjnych. Do nich z pewnością możemy zaliczyć zarówno CV, jak i drugi z nich, czyli list motywacyjny. W tym miejscu warto jest zwrócić uwagę na fakt, że w wielu przypadkach popełniany jest w tym zakresie bardzo duży i podstawowy błąd. Mianowicie chodzi o to, że wielu ludzi zarówno w CV jak i w liście motywacyjnym umieszcza te same dane, co oczywiście jest niewłaściwe. W CV bowiem należy ująć podstawowe informacje o sobie, czyli:

  • Imię i Nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • numer telefonu,
  • adres mailowy,
  • doświadczenie zawodowe,
  • poszczególne etapy edukacji,
  • dodatkowe uprawnienia

CV jest pisane w formie wypunktowania określonych danych. Natomiast, jeśli chodzi o list motywacyjny, to jest on zupełnie innym dokumentem. Tutaj musimy zawrzeć swoją motywację w ubieganiu się o konkretne stanowisko pracy. Tutaj nie ma mowy o wymienianiu swoich osiągnięć, ale trzeba w tekście wyłuskać swoje najważniejsze cechy predysponujące do uzyskania tego stanowiska pracy. List motywacyjny ma formę tekstu ciągłego, w nim nie zawieramy informacji o przebytej edukacji, chociaż oczywiście rodzaj ukończonej szkoły może mieć znaczący wpływ na ostateczną decyzję potencjalnego pracodawcy, co do osoby, która będzie na danym stanowisku zatrudniona.