służba celna zarobki
- Blog

Służba celna zarobki i charakterystyka zawodu

Osoby, które potocznie nazywane są celnikami prawidłowo powinni być nazywane funkcjonariuszami celno-skarbowymi. Od 1 marca 2017 roku Służbę Celną zastąpił bowiem nowy organ ścigania, jakim jest Służba Celno-Skarbowa. Praca w Służbie Celno-Skarbowej obejmuje przede wszystkim dokonywanie odpraw podróżnych i towarów, kontrolę pojazdów oraz osób czy też obejmowanie towarów procedurą celną. Jak wyglądają służba celna zarobki i w jaki sposób można dołączyć do grona pracowników Służby Celnej?

Jak zostać „celnikiem”?

Aby podjąć pracę w „nowej” Służbie Celnej nie jest konieczne ukończenie kierunkowych studiów czy nawet szkoły policealnej. Jednak aby dołączyć do grona pracowników Służby Celno-Skarbowej trzeba spełnić pewne wymagania, takie jak:

  • musisz posiadać obywatelstwo polskie
  • musisz posiadać pełnię praw publicznych
  • nie możesz być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • musisz posiadać co najmniej wykształcenie średnie
  • musisz mieć nieposzlakowana opinię, czyli posiadać zaświadczenie o niekaralności
  • Twój stan zdrowia powinien pozwalać na pełnienie służby na określonym stanowisku

Ważną informacją jest fakt, że pracownikiem Służby Celnej nie zostanie osoba, która współpracowała lub pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990. Przykładem może być osoba, która np. w czasach PRL współpracowała z SB.

Jeśli spełniasz wymagane warunki wystarczy poczekać na ogłoszenie naboru w jednej z Izb Administracji Skarbowej. W ogłoszeniu poza wymaganiami niezbędnymi do wzięcia udziału w rekrutacji zostaną także podane wymagania dodatkowe, które zwiększają szansę na przyjęcie na dane stanowisko.

Służba Celna – zarobki

Zapewne zastanawiasz się, jak wyglądają służba celna zarobki w zależności od zajmowanego stanowiska. Otóż pensje w Służbie Celno-Prawnej są wyliczane na podstawie mnożnika kwoty bazowej, zawartego w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Według tych danych kwota bazowa w służbie cywilnej wynosi 1874 zł brutto. Dla przykładu podamy wynagrodzenia jakie są wyliczane dla kilku konkretnych stanowisk: 

  • starszy ekspert Służby Celno-Skarbowej (Ministerstwo Finansów) — do 5980 zł
  • ekspert Służby Celno-Skarbowej (Izba Administracji Skarbowej) — do 5099 zł
  • młodszy ekspert Służby Celno-Skarbowej (Ministerstwo Finansów) — do 4681 zł
  • młodszy specjalista Służby Celno-Skarbowej (Izba Administracji Skarbowej) — do 2648 zł

Z rozporządzenia wynika, że zarobki w Służbie Celno-Skarbowej wahają się obecnie w przedziale od ok. 2200 zł brutto na najniższych stanowiskach, do ponad 10 000 zł brutto np. dla dyrektorów. Aby dowiedzieć się więcej o zarobkach w służbie celnej zapraszamy do zapoznania się z powyższym rozporządzeniem.

Dla porównania przytoczymy dane z badań przeprowadzonych w lutym 2019 roku przez firmę Sedlak&Sedlak. Według nich miesięczne wynagrodzenie całkowite celnika wynosi 5 520 złotych brutto. 25% najsłabiej opłacanych osób na tym, stanowisku zarabia poniżej 4 360 zł brutto. Na służba celna zarobki powyżej 6 600 zł brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych celników.

Jak widzisz zarobki w Służbie Celno-Skarbowej mogą się od siebie bardzo różnić w zależności od stanowiska. Nie bez znaczenia jest także staż pracy oraz województwo. Jeśli jednak chcesz dołączyć do grona funkcjonariuszy celno-skarbowych weź udział w rekrutacji i sprawdź swoje możliwości!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *